Facebook   Twitter    ศรินทร์รัญยา
ZARARY

ติดต่อผู้แนะนำ : ศรินทร์รัญยา เบอร์โทร : 0815359355 Line ID :  | Code แนะนำ : webmaster

การรับประกัน

นโยบายการคืนสินค้า/ไม่พอใจยินดีคืนเงิน
เงื่อนไขการคืนสินค้า Campaign "ไม่พอใจยินดีคืนเงิน"

1) กรณีที่คุณไม่พอใจสินค้า เรายินดีเปลี่ยนหรือคืนค่าสินค้าให้ หากเป็นการรับสินค้าทางไปรษณีย์จะนับตั้งแต่วันที่มีผู้เซ็นต์รับสินค้า คุณต้องแจ้งภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
2) สินค้าที่คืนหรือเปลี่ยน กรณีที่หีบห่อ กล่อง ซองแพ็คหรือบรรจุภัณฑ์มีการบุบหรือฉีกขาดก่อนถึงมือลูกค้า ให้รีบแจ้งเคลมสินค้าทันที หรือกล่องพัสดุพังยับ บุบจนเป็นให้สินค้าเสียหายให้ปฏิเสธการรับของโดยให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่จัดส่งว่าสินค้ามีปัญหา หรือโทรติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยตรงทันที และถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มยังอยู่ในสภาพเดิม ให้ทำการถ่ายภาพบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานก่อนเซ็นต์รับสินค้า ต้องไม่ฉีกถุง แกะกล่อง หรือทำการให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม มิฉะนั้นจะไม่รับเปลี่ยนคืน
3) หากทางร้านพบว่าการประเมินคุณภาพของสินค้าที่ท่านส่งคืนไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการคืนสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการส่งคืนสินค้าแก่ท่าน
4) เฉพาะลูกค้าที่มาซื้อที่หน้าร้าน หรืองานออกบูธต่างๆ ไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ เนื่องจากได้มาเลือก และตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยตัวเองอย่างรอบคอบแล้ว
5) สินค้าโปรโมชั่น หรือสินค้าส่งเสริมการขาย ไม่สามารถคืนได้
6) ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่งทั้งไปและกลับ ค่าธรรมเนียม และค่าดำเนินการ หากต้องการคืนสินค้า ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบให้ทั้งหมด
7) ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆทางผู้ดำเนินการเว็บไซต์ zarary.com ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ขั้นตอนการส่งคืนสินค้า
ขั้นตอนที่หนึ่ง
โดยส่งอีเมลมาที่ [email protected] หรือช่องที่ท่านได้ติดต่อไว้ พร้อมกับระบุข้อมูลสินค้าที่ต้องการคืนให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่าง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่ กำหนด หรือข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 

หลักฐานที่ใช้เพื่อขอรับคืนเงินคำอธิบาย
ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
ถ่ายสลิปเงินหรือหลักฐานการโอนเงิน เพื่อใช้เป็นตัวอ้างอิงการคืนเงิน 
ถ่ายสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
เหตุผลในการขอคืนสินค้า (เหตุผลส่วนตัว) เขียนคำอธิบายเหตุผลในการขอคืนสินค้า 
ขั้นตอนที่สอง
หลังจากทางบริษัทฯได้รับ Email หรือช่องที่ท่านได้ติดต่อไว้ เราจะทำการติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันรายการสินค้าที่สามารถคืนได้ เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเราแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้ การส่งคืนสินค้าจะต้องดำเนินการผ่านบริการ EMS(ไปรษณีย์ไทย) หรือบริการ Kerry Express เท่านั้น โดยทำการส่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับแจ้ง หลังส่งสินค้าคืนแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการส่งไปรษณีย์มาที่ [email protected] หรือช่องที่ท่านได้ติดต่อไว้ด้วย ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินหลังจากได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้วเท่านั้น


Copyrights 2020 zarary.com | Team : Room2success

เว็บไซต์นี้เป็นของตัวแทนจำหน่ายจัดทำเพื่อจำหน่ายสินค้า ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอส เอ เอส พร๊อพเปอร์ ริช จำกัด สำนักงานใหญ่ | ที่อยู่ 67/386 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130